Obchodní podmínky opakovaných plateb

1.1 Při platbě prostřednictvím platební či kreditní karty bude uživatel požádán o autorizaci nastavení platby pro tzv. opakované platby (tj. strhávání opakovaných plateb z platební karty), a to za podmínek dle zvoleného tarifu objednané služby. Informace o výši a formě opakovaných transakcí, datu a periodě strhávání opakované platby a všech změnách souvisejících s opakovanými platbami, jsou uživateli zasílány e-mailem.

1.2 Ukončení opakovaných plateb může uživatel provést oznámením na e-mail poskytovatele (email@profiphotoshop.cz) nebo odpovědí na automatický email během aktivního předplatného. Další platba se již strhávat nebude. Opakované platby se ukončují i v případě, že vyprší platnost platební či kreditní karty. Pro obnovení opakovaných plateb po jejich ukončení je nutné provést novou autorizaci.

1.3 Údaje platební karty lze změnit buď přes odkaz v automaticky zasílaných emailech během aktivního předplatného, nebo tak, že si uživatel ukončí opakované platby oznámením na e-mail poskytovatele a následnou fakturu zaplatí novou platební či kreditní kartou. Systém si platební údaje karty automaticky zapamatuje a následující platby z ní bude strhávat.

1.4 V případě, že by byla uživateli strhávána platba i poté, co požádal o ukončení, je uživatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat poskytovatele.

1.5 Poskytovatel bude uživatele v souvislosti s opakovanými platbami kontaktovat v případě, že:
(a) od poslední opakované platby uplynulo více než 6 měsíců;
(b) došlo k jakýmkoliv změnám v datu provedení opakované platby nebo výši strhávané částky;
(c) došlo k jakýmkoliv jiným skutečnostem, které jsou pro opakované platby důležité